Vydanie Január - Február 2018
Záhradka v meste
Konopná Residence v „menšej“ verzii
Program ružinovských zariadení
Očami Ružinovčanov
Vydanie Január - Február 2018
Predstavujeme vám aktuálne vydanie január - február 2018 vášho mesačníka Ružinovské Echo, v ktorom nájdete........
Záhradka v meste
 Prvá sezóna vyšla komunitnej záhrade na výbornú.
Konopná Residence v „menšej“ verzii
Výstavba na Konopnej ulici sa čoskoro stane realitou.
Program ružinovských zariadení
Pozrite sa aký program pre vás pripravili kultúrno-spoločenské zariadenia v MČ Ružinov (január - február 2018)...
Očami Ružinovčanov
Vážení čitatelia, redakciu ružinovského ECHA zaujímajú vaše názory, podnety a pripomienky. Budeme veľmi radi ak sa o...

Chodníky nikoho

Tam, kde sa nevie dohodnúť magistrát a mestská časť, musí zakročiť tretí. Problémy s chodníkmi, ktoré nemajú majiteľa, nie sú v Ružinove veľkou neznámou. Vďaka miestnym poslancom, Igorovi Adamcovi a Martinovi Patoprstému, zmizli dve jamy práve na takomto „chodníku nikoho“.

Bilancovanie posledných rokov a plány v roku 2018

Uplynulé tri roky by sa dali definovať ako roky rekonštrukcií, ale i výziev. Čo sa podarilo a čo nie? Aj nato sme sa opýtali starostu a ružinovských poslancov. 1. Čo považujete za najväčšie úspechy v minulom roku? 2. Začína sa posledný rok súčasného volebného obdobia, ako by. Ste zbilancovali uplynulé 3 roky? Čo sa podarilo a čo nie? 3. Čo by ste ešte chceli stihnúť vyriešiť, zrekonštruovať do konca volebného obdobia?

Kultúrny dom na Bulharskej hľadá nájomcu

Opustenému kultúrnemu domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí poslanci rozhodli o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na nového nájomcu.

Srdce na dlani aj pre Ružinov

Bratislava spoznala dobrovoľníkov, ktorí sa najviac pričinili o pomoc iným. Bratislavské dobrovoľnícke centrum na konci minulého roka opäť ocenilo tých, ktorí to najmenej čakajú.