Administratívna budova Slovenského zväzu spotrebných družstiev

 

Areál pre administratívu

Podľa plánov z konca šesťdesiatych rokov malo v blízkosti Bajkalskej ulice, kde sa dnes nachádza administratívna budova Coop Jednota, predtým sídlo Slovenského zväzu spotrebných družstiev (SZSD), vyrásť administratívne centrum pre 4 000 zamestnancov. Tvoriť ho mala spomínaná administratívna budova s kanceláriami približne pre 600 zamestnancov, budova Výskumného ústavu energetického a dva výškové vežové objekty. V prvej etape bola v roku 1976 uvedená do prevádzky budova SZSD, v roku 1978 bola ukončená realizácia Výskumného ústavu energetického od architektov Lýdie Titlovej a Lumíra Lýseka, no vežové objekty už neboli realizované. Na uvažovanom mieste jedného z nich bol v deväťdesiatych rokoch postavený hotel Holiday Inn.

 

Budova v tvare L

Autori projektu Lumír Lýsek a Lýdia Titlová rozvrhli administratívnu budovu SZSD do tvaru písmena L. Vyššia osempodlažná hmota je rovnobežná s hlavnou komunikáciou a nižšia trojpodlažná hmota sa napája kolmo na ňu smerom k Bajkalskej ulici. Tým vzniklo akési reprezentačné nástupné priestranstvo s hlavným vstupom chráneným od rušnej cesty. V nižšej hmote boli spoločenské priestory komplexu a reštauračné priestory, ktoré mali slúžiť aj pre obyvateľov blízkeho sídliska. Ako dominantný prvok haly bolo umiestnené veľké osvetľovacie teleso od autorov J. Boháča a K. Volfa. Na prízemí bolo espresso a reštaurácia s uvažovanými 200 miestami, na 1. poschodí kaviareň, herňa, bufet a klubovňa. Tieto priestory sa priamo napájali na foyer zasadacej sály na 1. poschodí administratívnej budovy. Pozdĺž celej vyššej budovy vedie centrálna chodba, z ktorej sa po oboch stranách vchádza do kancelárií, nachádza sa tu veľká zasadacia miestnosť s pôvodnou kapacitou 230 miest a menšia miestnosť s tridsiatimi miestami. Štyri podlažia administratívnej budovy zo severnej strany terasovite ustupujú, ukončené sú sochársky stvárnenými betónovými slnolamami. Terasy slúžia na odpočinok zamestnancom, pôvodný zámer ukončiť ich šikmými kvetináčmi sa nerealizoval. Budovu korunuje dvojpodlažná hmota, v ktorej sídlil projektový ústav DRUPRO. I keď je budova realizovaná z typizovaného montovaného skeletu, architekti dosiahli plastickým tvarovaním slnolamov a zábradlí terás, akcentovaním prvkov na fasáde bielou farbou i stupňovitým ukončením hmoty dynamický, stále svieži a kultivovaný výraz diela.

 

Viac než „úžitková architektúra“

V prvej recenzii hodnotí jej autor budovu SZSD veľmi pozitívne: „Realizácia je dobrou reklamou pre Slovenský zväz spotrebných družstiev a vizitkou dobrej architektúry.“ Uvádza tiež, že v čase realizácie bola táto budova v prostredí osamotená, bez väzby na centrum. I keď bolo administratívne a spoločenské centrum Ružinova plánované a rozvíjané popri Tomášikovej ulici a Bajkalská bola okrajovou komunikáciou sídliska, v súčasnosti aj popri Bajkalskej ulici pribúdajú nové obchodné, spoločenské i administratívne prevádzky a budova bývalého SZSD je ich významnou dominantou. Popri obnovení administratívnej časti by si však rovnakú starostlivosť zaslúžila aj spoločenská časť s kedysi slávnou reštauráciou Bajkal.

 

Katarína Andrášiová