AKADÉMIA TRETIEHO VEKU (V. ročník)

"Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo"

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28,

prízemie Čas: 14:30 - 16:00 hod.

9.10. 2013 PREVENCIA A LIEKY

1. časť: Prevencia – prednáša MUDr. Mário Mikloši, gen. Riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR

6.11.2013 PREVENCIA A LIEKY

2.časť: Lieky - prednáša MUDr. Adam Hlôška, gen. riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR

11.12.2013 KVALITA VODY A NAŠE ZDRAVIE

Prednáša RNDr. Rozália Horváth, MPH, Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Organizátori: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava 2, Zimná 2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8

Dom kultúry Ružinov - CULTUS, Ružinovská 28

Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Dušana Pekára