Aké najlepšie staré fotografie Ružinova ste zozbierali?

S jedným z víťazov, Emilom Potočným, si zástupca starostu Ján Buocik prezerá starú mapu Ružinova.

Po roku vám opäť prinášame prehľad najzaujímavejších starých fotografií Ružinova. Do archívu nám od vás pribúdajú snímky od 30. rokov až po 80. roky už minulého storočia. Víťaznými snímkami sa stali fotografie od Milana Koudelku a Emila Potočného, ktorých zástupca starostu Ján Buocik odmenil knihami fotografií starej Bratislavy. Všetkým, ktorí neváhali „prevetrať“ svoje domáce fotoalbumy, ďakujeme. Snímky nám posielajte aj naďalej – emailom na adresu echo@ruzinov.sk, poštou na adresu Ružinovské ECHO, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo ich prineste osobne osobne na tú istú adresu.

Fotogaléria: