ArtPiknik na Exnárovej v znamení secesie

Základná umelecká škola na Exnárovej už po niekoľký raz organizovala ArtPiknik. Malé deti, tie staršie, ale aj dospelí si mohli vyskúšať, čo všetko škola ponúka a čo sa môžu naučiť. Piknik sa už tradične konal na dvore umeleckej školy, kde boli pripravené stoly a všetko to, čo je potrebné na vytvorenie umenia.

„Hrá nám tu aj kapela, ktorá je zložená z bývalých, ale aj terajších študentov,” dodala riaditeľka ZUŠ Exnárova Anna Miklovičová. Každý Artpiknik býva venovaný inému umeleckému smeru, tentoraz to bola secesia. Výtvarný odbor si pripravil pre záujemcov vyfarbovanie šiat podľa maliara Ernesta Klimta. Tiež si mohli vyskúšať architektúru, kde vyrábali model budovy z papiera. Pri každom stole sedeli „umeniachtivé” deti, ktoré boli ponorené do svojej práce. Svoje práce vystavili aj študenti, ktorí sa venujú keramike, potvrdili tak kvalitu výtvarného odboru. Práca s keramikou je u detí obľúbená. „Aj keď proces výroby je zdĺhavejší, o to viac je vidieť radosť v detských očiach, keď si finálny produkt môžu vziať domov a obdarovať najbližších,” priblížil akademický maliar Dušan Nábel, ktorý vyučuje práve keramiku. Deti mali možnosť si vyskúšať aj menšie hudobné nástroje, napríklad bicie, malé flauty alebo orfové nástroje. Cieľom pikniku je, aby mali deti dotyk s umením v príjemnom vonkajšom prostredí. A hlavne aby si vyskúšali všetko, čo ich zaujíma a neskôr sa prihlásili na ZUŠ a mohli tak svoj talent ďalej rozvíjať.

Marianna Podlucká