Bergamon prevzal iný investor

Viac ako šesť hektárové územie bývalého areálu NAD medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy v Prievoze získala fínska firma YIT prostredníctvom odkúpenia 100% podielu akcií firmy Bergamon, ktorá je vlastníkom pozemkov.

Spoločnosť YIT chce na pozemkoch vybudovať podľa pôvodného projektu štvrť s bývaním v niekoľkých samostatných budovách. Projekt počíta taktiež s komerčnými priestormi, parkovaním a zeleňou. Výstavba má prebiehať v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach, pričom začiatok prvej etapy projektu je naplánovaný na rok 2016 a prinesie viac ako 100 bytov. Na celý projekt bolo vydané územné rozhodnutie pred troma rokmi. Firma YIT je aj developerom stavby Stein 2 na mieste bývalého pivovaru.

Vizualizácia: MP architekti

Vydanie: