Boj o zachovanie materskej školy Exnárova pokračuje

Komisia, v ktorej sú zástupcovia Ružinova, hlavného mesta, MŠ Exnárova, ZUŠ Exnárova a rodičia detí majú spoločne hľadať riešenie, ako uspokojiť potreby škôlky aj základnej umeleckej školy na Exnárovej ulici. Taký je najnovší posun v tomto probléme, ktorý vznikol pred troma rokmi.

Oba subjekty – ZUŠ aj MŠ sídlia v budove na Exnárovej 6. ZUŠ Exnárova, ktorá budovu dostala v roku 2010 od magistrátu do správy, chce celý objekt pre seba. MŠ Exnárova, ktorá tu sídli od roku 1966, však odísť nechce. Rovnaký je aj postoj ružinovskej samosprávy – škôlku chce na Exnárovej, kde je záhrada, dopravné ihrisko, kuchyňa s jedálňou, zachovať. „Stále trváme na tom, že najvýhodnejším riešením je náš návrh – ponúkame celé poschodie v našej ZŠ Borodáčova pre potreby ZUŠ Exnárova. Úpravu priestorov je mestská časť ochotná aj zafinancovať,“ hovorí starosta Ružinova Dušan Pekár. Riaditeľka ZUŠ-ky Anna Miklovičová však túto ponuku odmieta s tým, že pre potreby ich činnosti potrebujú celú vlastnú budovu.

Krátko pred našou uzávierkou pritom MŠ Exnárova stále nemala predĺžený nájom v budove na Exnárovej, ktorý sa v zmluve končí 30.6. 2013. Predĺženie potrebuje aspoň na ďalší rok, kým komisia nájde najvhodnejšie riešenie. Vzhľadom na búrlivú debatu poslancov hlavného mesta primátor Milan Ftáčnik materiál o predĺžení prenájmu pre škôlku ešte na májovom mestskom zastupiteľstve stiahol z rokovania. Začiatkom júna sa zasa do programu mestského parlamentu prenájom ani nedostal, vraj pre chybu magistrátu, ktorý včas nezverejnil zámer o prenájme majetku. V programe rokovania bolo predĺženie nájmu naplánované na zastupiteľstvo 27.6. 2013.

Areál MŠ Exnárova nemá tiež vysporiadané pozemky. Dvadsať percentným spoluvlastníkom časti záhrady v areáli škôlky na Exnárovej je aj zástupca starostu Ján Buocik. Na to poukázal jeden z rodičov na svojom blogu. „Spoluvlastníctvo pozemkov v záhrade MŠ Exnárova som nikdy neskrýval. Podiel na pozemkoch sme s manželkou nadobudli od mojich advokátskych klientov, ktorých som vo veci vysporiadania dedičstva od roku 2008 zastupoval. Nikdy som neuskutočnil žiadny krok, ktorý by akokoľvek ohrozil fungovanie škôlky, ani to nemám v pláne. Práve naopak, som za zachovanie materskej školy na tomto mieste,“ vysvetľoval Ján Buocik rodičom detí z MŠ Exnárova na spoločnom stretnutí. Podľa jeho slov škôlku aj jej záhradu chráni aj platný územný plán, podľa ktorého môžu na týchto pozemkoch stáť iba objekty občianskej vybavenosti lokálneho významu.

Ako bude situácia so škôlkou a základnou umeleckou školou Exnárova pokračovať sa ukáže v najbližších mesiacoch. „Chceme navrhnúť odzverenie budovy škôlky na Exnárovej do správy mestskej časti Ružinov,“ hovorí o ďalšom možnom postupe ružinovský poslanec Pavol Šmilňák, ktorý je aj členom spomenutej komisie.

Primátor Milan Ftáčnik sľúbil, že prenájom pre materskú školu Exnárova bude v budove na Exnárovej pokračovať aj ďalší školský rok.

(bj)