Budú na Štrkovci bezbariérové chodníky?

Ružinov má zmapované, ktoré chodníky na Štrkovci nie sú bezbariérové. Ich kompletný prehľad robil niekoľko mesiacov poslanec ružinovského miestneho zastupiteľstva Michal Kocián (KDH). „Prechádzku starších ľudí alebo mamičiek s kočíkmi neraz komplikujú chodníky, ktoré sa končia schodom. Keďže bývam na Štrkovci a rád bicyklujem, tak som sa rozhodol na bicykli všetky ich zmapovať, aby ich mestská časť mohla prerobiť na bezbariérové a mala na to hotový podklad,“ vysvetľuje svoj zámer Michal Kocián. Postupne ich spočítal a nafotografoval viac ako sto. Väčšina chodníkov totiž existuje od začiatku výstavby Štrkovca, kedy sa bezbariérové chodníky nerobili. Ružinovský miestny úrad má preveriť, ktoré zmapované chodníky sú v správe mestskej časti Ružinov a ktoré je možné jednoducho prebudovať na bezbariérové. V rozpočte je na tento účel vyčlenených 40 tisíc eur.

Miroslava Štrosová

Foto: M. Kocián

Vydanie: