Bytový dom Kľukatá na ministerstve

Investor plánovaného bytového domu na Kľukatej ulici v Prievoze sa odvolal voči rozhodnutiu mestskej časti Ružinov, ktorým zamietla vydať stavebné povolenie. Nadriadený Okresný úrad Bratislava však rozhodnutie Ružinova zrušil, mestská časť preto podala mimoriadny opravný prostriedok na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mestská časť Ružinov okrem toho požiadala Okresnú prokuratúru Bratislava II o preskúmanie zákonnosti vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta z výstavbou. Okresná prokuratúra sa vyjadrila, že vec nepreskúma z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej doby troch rokov od jeho vydania v roku 2008. Petíciu proti výstavbe štvorpodlažného bytového domu v Prievoze podpísalo 182 obyvateľov. Bytový dom získal územné rozhodnutie na stavbu ešte v roku 2009, kedy bol starostom Slavomír Drozd.

Vydanie: