Bytový dom Ružinovská získal stavebné povolenie

Medzi Ružinovskou ulicou a garážami na Exnárovej ulici vyrastie Bytový dom Ružinovská. Ide o dom s obdĺžnikovým pôdorysom a 8 nadzemnými podlažiami. Bude tu 70 bytov, 21 nebytových apartmánov a sedem obchodných priestorov. V podzemnej garáži vznikne 87 parkovacích miest. Investor Real Business musí vybudovať aj napojenie na Ružinovskú ulicu. Investor minulý rok svoj zámer prezentoval pred verejnosťou. Časť ľudí vtedy vyjadrila nespokojnosť s novým bytovým dom, časť tam zasa chce ísť bývať. Dom sa mal pôvodne stavať už v roku 2010 pod názvom Bytový dom Ružinovská 2010. Plánovaný objekt sa odvtedy mierne zmenšil a posunul do uličnej čiary s vedľajšou budovou 4in podľa požiadaviek mestskej časti Ružinov. Stavebník sa zmenil s firmy Viscon na firmu Real Business. Firma Viscon mala zároveň vrátiť do pôvodného stavu rozkopaný chodník, doteraz tak neurobila.

Vydanie: