Chýba vám prax popri štúdiu?

Študentský život je úžasný a bezstarostný – takto si na vysokoškolské štúdium spomína generácia rodičov dnešných študentov. No dnes z každej strany počúvame a čítame o nezamestnanosti absolventov. Žijeme v dobe, kedy titul je štandard, angličtina je štandard a prax sa okolo vysokoškolského štúdia ani neobšuchla. Zamestnávatelia požadujú odborné skúsenosti. Kde ich ale vziať? Možností je viac ako by sa mohlo zdať – napríklad členstvo v študentskej organizácii.

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentská organizácia. Sprostredkuje zahraničné stáže pre študentov vysokých škôl a čerstvých absolventov po celom svete. Praktické skúsenosti však aj ružinovskí študenti môžu získať aj priamo členstvom v organizácii tu na Slovensku.

Prax priamo v Bratislave

Príležitosťou, ako získať praktické skúsenosti, môže byť dobrovoľníctvo v organizácii. „AIESEC funguje ako medzinárodná spoločnosť. Má viacero pobočiek vo viacerých krajinách. Má svoju štruktúru, oddelenia, partnerov, s ktorými spolupracuje. Veľký rozdiel je však v tom, že všetko riadia študenti a čerství absolventi,“ hovorí Zuzana Maderová, prezidentka AIESEC Bratislava.

AIESEC Bratislava je jednou z pobočiek tejto medzinárodnej organizácie. Sídli na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Členovia AIESEC získavajú pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, financií, marketingu, či grafického dizajnu. „U nás v AIESEC majú vysokoškoláci príležitosť naučiť sa tímovej práci a bežne komunikovať v anglickom jazyku. Taktiež majú možnosť už v mladom veku viesť vlastný tím, organizovať konferencie alebo projekty. Všetci členovia dostávajú tréningy od firiem a tiež starších členov organizácie. Popritom si budujú sieť kontaktov po celom svete a majú príležitosť vycestovať aj na medzinárodný výmenný program,“ vraví Barbora Priecelová, zodpovedná za oblasť ľudských zdrojov. Ružinovčanka Karolína, ktorá študuje prekladateľstvo na Univerzite Komenského to potvrdzuje: „Vďaka AIESEC som sa naučila pracovať v tíme. Spoznala som rôzne typy ľudí a naučila sa s nimi pracovať. Mladý človek teraz potrebuje hlavne skúsenosti a AIESEC je výborná možnosť, ako ich získať.“

Pre väčšinu členov je AIESEC len začiatok ich cesty za kariérou. Mnoho z nich vďaka AIESEC zistilo, čo ich baví a v čom sú dobrí. AIESEC patril k začiatkom Slovákov ako Andrej Babiš, Ivo Toman, Patrik Tkáč a iných úspešných ľudí. Členom sa môže stať študent vysokej školy aj absolvent do dvoch rokov od ukončenia štúdia a pracovať tak na svojom profesionálnom a osobnom rozvoji. Stačí si kliknúť na web stránku www.tvojaskusenost.sk a vyplniť prihlášku do 5.10.2013. Výberový proces pozostáva z pohovoru a tímovej aktivity. Následne budú uchádzači vyselektovaní na základe ich preferencií a schopností.

(red)

Foto: AIESEC