Členská schôdza ZO JDS Zimná

 20.marec 2018 o 14:00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov. Program schôdze je na nástenke v SIC na Zimnej ul.

Vydanie: