ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU ŠKÔLKY NA EXNÁROVEJ

Ružinovskí poslanci hlasovaním na februárovom miestnom zastupiteľstve potvrdili snahu o zotrvanie MŠ Exnárova 6 na svojom mieste. Súhlasili, aby Ružinov zafinancoval rekonštrukciu priestorov v ZŠ Borodáčova podľa požiadaviek ZUŠ Exnárova 6. ZUŠ by tu na jednom poschodí mohla mať priestory, ktoré potrebuje pre rozšírenie svojej činnosti, na ktorú chcela priestory škôlky. Zároveň poslanci schválili, že sa Ružinov bude podieľať sumou do 250 000 eur na rekonštrukcii objektu na Uránovej ulici. Táto alternatíva bude platiť vtedy, ak poslanci mestského zastupiteľstva schvália, že ZUŠ Exnárova 6 sa presťahuje na Uránovú, kde je teraz ubytovňa. Ružinov tak splnil svoj záväzok a magistrát musí budovu na Exnárovej 6 v marci administratívne odčleniť na dva objekty, pričom škôlka Exnárova bude v správe Ružinova.

Vydanie: