Daň za psa už netreba platiť do konca januára

S novým rokom opäť prichádza povinnosť platenia dane za psa. Ružinov má pre psíčkarov viacero noviniek.

Novinkou je najmä termín na zaplatenie dane za psa. Tento rok už majitelia psov nemajú povinnosť uhradiť daň za psa do konca januára. Miestny úrad bude doterajším daňovníkom postupne posielať platobné výmery, na základe ktorých daň zaplatia. Sadzby dane za psov registrovaných v Ružinove sa takmer nemenia. Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2012 sa sadzby zaokrúhľujú o drobné centy smerom nahor. Majitelia psov chovaných v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov, v polyfunkčných objektoch a v objektoch slúžiacich na podnikanie zaplatia 40 € (namiesto doterajších 39,83 €) a majitelia psov chovaných v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a pod. zaplatia na dani za psa 16,60 € (namiesto doterajších 16,59 €).

Psy s výcvikom už majú zľavu

Okrem osôb starších ako 60 rokov budú mať po novom zľavu na dani až vo výške 50% tí majitelia psov, ktorí na ružinovský miestny úrad predložia doklad o základnom výcviku psa. Ten môže vystaviť len akreditovaná o soba. Mestská časť Ružinov tým chce motivovať majiteľov psov, aby s nimi absolvovali výcvik poslušnosti. Odmenou za to bude o polovicu nižšia daň. Naďalej platí, že od dane je oslobodený pes, ktorého držiteľom je fyzická osoba s preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

(mš)

Foto: archív redakcie