Denné centrum v Prievoze oslavuje 30tku

Ružinov má viacero denných centier a klubov, kde sa pravidelne stretávajú naši seniori.  K najstarším ružinovským denným centrám patrí to v Prievoze. Spoločne strávený čas, zážitky  a v neposlednom rade priateľstvá tu fungujú už 30 rokov.

Viac ako dve tretiny existencie denného centra stojí na jeho čele  Žofia Benkovičová . Aktívna veselá seniorka, ktorá udržuje partiu prevažne dám pokope. „Práve mi plynie dvadsiaty prvý rok v pozícii vedúcej. Je to jedna kapitola života, ktorú som prežila v kruhu dôchodcov. Zároveň je to aj mnoho neopakovateľných chvíľ strávených s nimi a ich životnými príbehmi. Na takomto poste musí byť človek spovedníkom, lekárom, priateľom a často aj jedinou rodinou.“  Denné centrum v Prievoze momentálne navštevujú prevažne dámy, majú množstvo aktivít a určite sa nemajú čas nudiť. „Dlhých 21 rokov pracuje náš krúžok šikovných rúk, pripravili sme nespočetne výstav ručných prác, tematických výstav a trhov k rôznym udalostiam a výročiam. Všetko svojpomocne, bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a pomoci, bez akejkoľvek záštity, len z členského príspevku našich členov. Nečerpáme žiadne granty a záujem podporiť nás z akejkoľvek strany je minimálny. “Napriek tomu šliape prievozské denné centrum na jednotku. Členovia sa pravidelne stretávajú niekoľkokrát do roka. A to je aj hlavným cieľom centra, spoločné stretávanie a strávený čas. „Veľa našich členov za tie roky odišlo na večnosť a ďalší a ďalší pribúdajú do nášho klubu dôchodcov – priateľov. A títo noví členovia, ktorí nechcú stráviť každý deň pozeraním z okna a do televízie, ale chcú byť v spoločnosti svojich rovesníkov a zažiť ešte niečo príjemné a veselé, mi dávajú energiu pokračovať v tejto práci, aj keď bez pomoci a s minimálnymi prostriedkami a podporou. Štatistiky uvádzajú, že slovenský národ starne. Je to fakt, ktorý by mali viac reflektovať tí, ktorí o nás rozhodujú. Aby sa mali mladí a produktívni lepšie na staré kolená ako sa máme my dnes, mali by čo najskôr začať robiť koncepčné kroky, ktoré im zabezpečia komfortnejšiu starobu,“dodala Žofia Benkovičová.

Katarína Kostková

Vydanie: