Detký súbor Trávniček pozdravil Španielsko

Detský folklórny súbor Trávniček z Ružinova sa začiatkom júla predstavil na Medzinárodnom folklórnom festivale v Španielsku. Uviedol tu svoj program "Ahoj Španielsko - pozdrav zo Slovenska.

Festivalu sa zúčastnili aj súbory z Argentíny, Bulharska, Turecka, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Chorvátska a ďalších krajín. Program Trávnička zaujal divákov, ktorí ocenili radosť, spontánnosť a šikovnosť detí pri interpretácii slovenských ľudových tancov a piesní. Súbor tak opäť úspešne reprezentoval Ružinov, Bratislavu a Slovensko na medzinárodnom kultúrnom podujatí. V septembri bude Trávniček prijímať nových členov do svojich radov. Pozýva rodičov, aby priviedli svoje deti, dievčatá a chlapcov od 5 do 16 rokov, ktorí radi tancujú a spievajú, na zápis do Spoločenského domu Prievoz, Cultus, Kaštieľska 30. Bude prebiehať celý september, každý pondelok a štvrtok od 16. hod. do 18. hod. Je potrebné priniesť si: sukňu, tričko, cvičky /dievčatá/, tepláky, tričko, cvičky /chlapci/. Tešíme sa na vás! Kontakt: Mgr. art. Zdenka Vaňová Nererová /mobil: 0908 228 128, email: dfstravnicek@gmail.com/. Info aj na www.travnicek.sk