DOM KULTÚRY RUŽINOV – Program podujatí

DOM KULTÚRY RUŽINOV

Ružinovská 28, Bratislava tel.: 43 33 05 23

2. 11. piatok 18.00 h SEX BEZ CUKRU

Divadelné predstavenie v bulharčine

3. 11. sobota 19.00 h FATS JAZZ BAND - koncert

4. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

DREVENÝ KABARET, hrá Divadlo Ladislav MILKO

7. 11. streda 13.00 h PATCHWORK – vernisáž výstavy

Trvanie výstavy do 10.11.

7. 11. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU

Seniori očami lekárnika - doc. RNDr. M. FULMEKOVÁ, CSc.

09. 11. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

Tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,

11. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

ZLATÁ PRIADKA, hrá Divadlo HAPPY

14. 11. streda 13.00 h DIALÓGY pre žiakov

14. 11. streda 15.00 h SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU STARÚ MAMU RUŽINOVA

16. 11. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

17. 11. sobota 19.00 h FIESTA LATINA DE MIGUEL MÉNDEZ

18. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ, hrá Divadlo ŽIHADLO

19. 11. pondelok 17.00 h 45. VÝROČIE ZŠ DRIEŇOVÁ

21. 11. streda 18.00 h VEČER MEXICKÝCH TANCOV S MAGISTERIALOM

Predstavenie pre seniorov. Vstup voľný.

23. 11. piatok 17.00 h KATARÍNSKA RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

24. 11. sobota 10.00 h STRETNUTIE BRATISLAVSKÝCH KLUBOV ABSTINENTOV

25. 11. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

ŽABÍ PRINC, hrá Divadlo ANIMARE SILVA

26. 11. pondelok 19.00 h KONCERT POROZUMENIA

Vystúpenia zdravotne postihnutých a iných marginalizovaných skupín

27. 11. utorok 16.00 h FASCINUJÚCA KRÁSA JAPONSKA

Podujatie pre seniorov. Vstup voľný.

28. 11. streda 13.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY

Literárne popoludnie v spolupráci s Knižnicou Ružinov

29. 11. štvrtok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

Vydanie: