Domov sociálnych služieb SČK Bratislava mesto

Domov sociálnych služieb SČK poskytuje ambulantné služby a čiastočný každodenný domov a rodinnú opateru trinástim dospelým klientom s mentálnym a telesným postihnutím. V našom zariadení sa venujeme rôznym krásnym aktivitám, tvorivým a rozvojovým krúžkom, či pracovnej terapii. Našim cieľom je naučiť sa pracovať a nájsť zmysluplnú činnosť, sebadôveru, ale aj určitú pravidelnosť, ktorá nám a našim milým zverencom pomôže k čo najlepšej sebarealizácií. Veľa z nás aj našich milých zverencov je umelecky nadaných, preto sa realizujeme vo výtvarnom krúžku, v rámci ktorého maľujeme, kreslíme, vyrábame koláže. Na svoje výrobky sme hrdí a ceníme si ich, preto ich každoročne predávame na rôznych predajných akciách. Z takto zarobených peňazí chodíme na kultúrne akcie do divadiel, na výstavy, do múzeí alebo na výlety, či na Slovensku alebo u zahraničných susedov.

Za pár dní príde jar a my sa pomaly pripravujeme na aktivity v záhrade. Každý rok máme vlastný záhradnícky krúžok, v ktorom sa učíme pestovať vlastné rastlinky. Vzťah k prírode je pre nás dôležitý, preto separujeme odpad a učíme sa, ako prírodu chrániť.

Každý rok organizujeme aktivity súvisiace s rôznymi sviatkami a ročnými obdobiami. Naposledy sme oslavovali fašiangy – symbol veselosti, zábavy a hodovania - spoločne sme si zatancovali a zaspievali.

Sme domov sociálnych služieb rodinného typu, opatrovateľka Hela, vychovávateľky Petra a Jožka a špeciálna pedagogička Nina, ďalej Janko, Tonko, Jožko, Beátka, Dáša a iní kamoši s veľkým srdcom a dobrou náladou, vždy v pokoji a harmónii Sídlime v Ružovej doline na Miletičovej ulici 59 – hneď vedľa kúpaliska Delfín a našou súčasťou je pekná záhrada so stromami a okolitou prírodou. Toto príjemné a tiché prostredie je ideálne na relax a oddych, ale aj rozvoj a napredovanie.

Keďže sme zariadením Slovenského Červeného kríža, aj naše ceny zodpovedajú nášmu poslaniu pomáhať a dávať. Radi by sme verejnosť informovali o čiastočnej voľnej kapacite v našom zariadení.

V prípade záujmu o pobyt v ambulantnom dennom zariadení SČK nás prosím kontaktuje na dole uvedených kontaktných údajoch.

Slovenský Červený kríž Bratislava-mesto

Miletičova 59 Bratislava

tel. č. + 421 903 558 905

Vydanie: