Hľadáme dobrovoľných inšpektorov

Udržiavať poriadok a čistotu na takom veľkom území akým je Ružinov, a pri počte jeho obyvateľov nie je vôbec jednoduché. Z toho dôvodu prichádzame s projektom Dobrovoľných inšpektorov životného prostredia (DIŽP). V posledných rokoch starostlivosť o životné prostredie či environmentálne problémy a občiansky aktivizmus sú veľmi populárne a žiadané. Aktívni Ružinovčania neraz nielen upozorňujú na neporiadok, problematické lokality alebo poškodenú zeleň, ale aj priložia ruku k dielu alebo si zorganizujú dobrovoľnícke brigády vo svojom okolí. Práve pre nich je určený projekt DIŽP v Ružinove. Každá lokalita bude mať svojho inšpektora životného prostredia, ktorý vo svojom voľnom čase zverenú lokalitu prejde, zmonitoruje a skontroluje. Okrem toho, že bude dokumentovať neporiadok či poškodenú zeleň a bude posielať podnety, očakáva sa, že drobný bežný odpad aj sám iniciatívne pozbiera. Zároveň bude tento inšpektor životného prostredia zabezpečovať spätnú väzbu výkonu našich zamestnancov v danej lokalite, nakoľko všetky naše práce sú zverejňované na webovej stránke. Od projektu si sľubujeme väčšiu participáciu obyvateľstva v starostlivosti o svoje okolie a životné prostredie a využitie našich aktívnych spoluobčanov, ktorí sú svojou starostlivosťou už známi vo svojom okolí. Zároveň očakávame aj zvýšenie kvality verejno-prospešných služieb pre potreby Ružinova a Ružinovčanov. DIŽP budú mať svoj služobný preukaz a mesačnú odmenu v zmysle pracovnej dohody za vykonanú prácu. Projekt je vhodný aj pre študentov, nezamestnaných či dôchodcov. Jedinou podmienkou je vrelý vzťah k Ružinovu a životnému prostrediu ☺

Deň otvorených dverí sa blíži

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb sa stará už vyše 15 rokov o zeleň a čistotu Ružinova. Neustále sa snažíme zlepšovať a poskytovať pre Ružinov modernejšie a kvalitnejšie služby. Z toho dôvodu aj obnovujeme technické zabezpečenie. Len v minulom roku sme obstarali dve nové multifunkčné technické vozidla, ktoré okrem iného môžu nosiť veľkokapacitné kontajnery, radlicu s násypkou na soľ na korbe, či cisternu s doplnkom na kropenie ciest. Taktiež pribudla do vozového parku nová zametačka s hadicou na čistenie kanalizačných vpustí. Pre ochranu životného prostredia sme sa rozhodli na naše chodníky, parky a ihriská používať namiesto chemických postrekov moderný stroj na likvidáciu buriny horúcou parou. Toto všetko a mnoho iného môžete osobne vidieť dňa 4. 5. 2018, kedy opäť organizujeme Deň otvorených dverí, počas ktorého sa okrem diskusie s odbornými pracovníkmi vyberieme aj do terénu a uvidíte denné činnosti našich zamestnancov priamo pri čistení komunikácií, detských ihrísk či pri kosení alebo orezoch stromov. Ak máte záujem vykonávať činnosť dobrovoľného inšpektora či navštíviť našu spoločnosť na Deň otvorených dverí, píšte na mail: martin.patoprsty@rpvps.sk, príp. na tel. č.: 0903 28 20 80. Všetky informácie o našej spoločnosti nájdete aj na www.rpvps.sk alebo na www.facebook.com/ruzinovskypodnik

Tím RP VPS

Vydanie: