HORE rampy BEZ platenia

Okolo 20 ľudí prišlo vo februári protestovať proti spoplatneniu parkoviska pred Univerzitnou nemocnicou v Ružinove. Medzi účastníkmi boli pacienti, lekári, zdravotnícky personál, mestskí i miestni poslanci. Vyjadrili svoj nesúhlas so spoplatnením parkoviska pred nemocnicou súkromnou firmou.

Organizátori protestu prišli na zhromaždenie s výzvou „HORE rampy BEZ platenia“, v ktorej sa okrem iného uvádza: „Aby už na verejnom majetku nedochádzalo k obohacovaniu sa súkromných firiem úžerou občanov platením parkovného, žiadame tento problém riešiť celoplošne. Iniciujeme v tomto smere návrh zákonnej úpravy tak, aby parkoviská vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, priliehajúce k zdravotníckemu zariadeniu, boli pre verejnosť za účelom poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti bezplatné." Aktivisti rozbiehajú celoslovenskú kampaň pod skráteným názvom „HORE BEZ". V súčasnosti môžu zadarmo na spoplatnených parkoviskách pred nemocnicami Ružinov a Antolská parkovať darcovia krvi počas odberu. Parkovné neplatia ani sestry a zdravotnícky personál počas nočných služieb v čase od 18.30 h do 7.30 h, ZŤP majú pred každou z nemocníc k dispozícii vyhradené dve bezplatné parkovacie miesta 15 minút. Vedenie UNB, pod ktoré obe nemocnice spadajú, tvrdí, že urobilo od nástupu do funkcie všetky dostupné právne kroky, aby prešetrilo proces a platnosť zmluvy so súkromnou spoločnosťou. Nemocnica upozorňuje, že ak by zmluvu bez relevantného právneho dôvodu vypovedala alebo ju neplnila, hrozí povinnosť platiť ušlý zisk a náhradu škody minimálne milión eur.

(red), Foto: R. Hoblík

Vydanie: