JARNÉ UPRATOVANIE 2014

formou triedeného zberu objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov

22.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39

ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. parkovisko

TRNÁVKA - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre

29.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu

VLČIE HRDLO - sídlisko

POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka

TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú

dňa 5.4.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV - ulica Priekopy pri garážach

RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29

NIVY - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej - pred SD Nivy na Súťažnej

Vydanie: