JARNÉ UPRATOVANIE 2018

formou triedeného zberu objemného odpadu

- v zberových dvoroch - pre každú obytnú časť zvlášť

dňa 10.03.2018 – sobota

od 9.00 hod. do 17.00 hod.

OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39

ŠTRKOVEC - parkovisko – roh Komárnická ul. - Herlianska ul.

TRNÁVKA - Banšelova ul. - parkovisko pri autobazáre

dňa 17.03.2018 – sobota

od 9.00 hod. do 17.00 hod.

PRIEVOZ - parkovisko – ul. Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo - sídlisko

POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka

TRÁVNIKY - parkovisko - Rezedová ul. výjazd na Ďatelinovú ul.

dňa 24.03.2018– sobota

od 9.00 hod. do 17.00 hod.

STARÝ RUŽINOV - garážové parkovisko - ul. Priekopy

RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29

NIVY - roh Kvačalova – Koceľova - Košická-Oravská-Trenčianska

V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby takýto odpad doviezli priamo na adresu: Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava

Vydanie: