Kde nás nájdete

UPC Slovensko digital, kanál 83

TV Magio, kanál 313

Orange Fiber TV, kanál 47

V prípade akýchkoľvek problémov s kvalitou signálu kontaktujte TVR, alebo svojho operátora.

Vydanie: