Kompletná rekonštrukcia Mlynských Nív začala

Výstavba bulváru Mlynské nivy naberá reálne kontúry. Investor HB Reavis Slovakia začal v máji s prvými prácami. Rekonštrukcia Mlynských Nív je súčasťou výstavby Stanice Nivy, na ktorej investor už niekoľko mesiacov pracuje. Obyvatelia sa pri rekonštrukčných prácach obávali úplného uzavretia úseku, k tomu ale nedošlo, zúžili sa jazdné pruhy. Investor totiž bude, po dohode s hlavným mestom a hlavne na naliehanie obyvateľov, pracovať na etapy.

„Vyhoveli sme hlasom obyvateľov a môžem povedať, že ulica Mlynské nivy uzavretá nebude," uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Po rekonštrukcii vznikne nový bulvár spĺňajúci všetky funkcie, ktoré Bratislavčania potre- bujú. Rozšíri sa jeden jazdný pruh v oboch smeroch a v podzemí pribudne kruhový objazd, čo by malo odľahčiť dopravu vo vyťaženom úseku. Pri prácach pôjde investor doslova až do hĺbky. „Nejde len o rekonštrukciu ulice na povrchu, ale aj o kompletnú rekonštrukciu technickej a dopravnej infraštruktúry. Mlynské nivy sú hlavnou tepnou v centre mesta, do ktorej sa nesiahlo 35 rokov. Infraštruktúra je veľmi zastaraná, kanalizácia je tam dokonca z čias Márie Terézie a treba ju kompletne obnoviť. Nachádzajú sa tu tiež parovody, káblovody, vodovody, plynovod a niekoľko desiatok optických káblov,” objasnil Adrián Rác, CEO HB Reavis Slovakia a zároveň dodal, že ide o jeden z najunikátnejších a najväčších projektov revitalizácie dopravnej infraštruktúry na území Bratislavy. Rekonštrukčné práce začali začiatkom mája odstránením trolejových vedení a  budú pokračovať až do jesene budúceho roka, kedy bude projekt Stanica Nivy ako aj bulvár spustený. Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a v okolitých komunikáciách je predbežne vyčíslená na 24 miliónov eur. Projekt realizuje investor na vlastné náklady.

Zmeny najmä v hromadnej doprave

Na novinky si museli zvyknúť už od začiatku rekonštrukčných prác najmä cestujúci mestskou hromadnou dopravou. Došlo totiž k vylúčenie trolejbusovej dopravy na Mlynských nivách v úseku medzi Svätoplukovou ulicou a Ul. 29. augusta. Zmena sa dotkla liniek 202, 205, 210 a 212 a nočného spoja N72, ktoré majú na Mlynských nivách výluku. Linka číslo 212, ktorá spája Cintorín Vrakuňa a Železnú studničku, zmení trasu tak, že odbočí na Svätoplukovu, pôjde cez Záhradnícku ulicu a až na Mickiewitzovej sa pripojí na svoju pôvodnú trasu. „Obyvatelia môžu pocítiť mierne zdržanie tejto linky, predĺžením prepravného času, ale nie je to tak významné, žeby to malo odradiť občanov od využívania práve hromadnej dopravy," povedal riaditeľ úseku generálneho riaditeľa DPB, a.s. Marián Ács. Z hľadiska cieľových zastávok sa na linkách nič nezmení. Cestujúci, ktorí sa budú chcieť prepraviť cez územie Mlynských nív, môžu využívať dočasnú linku X72. Tá vychádza spred Ministerstva hospodárstva SR, kde sa otočí a povezie občanov cez úze- mie Mlynských nív až do Nemocnice sv. Michala v centre mesta. Všetky bližšie informácie o výlukách a zmenách trás sú uverejnené na internetovej stránke imhd.sk.

Marianna Podlucká, foto Stanice Nivy: Radoslav Hoblík

Vydanie: