Komunálne voľby 10. november 2018

Kedy?

Sobota 10.11. 2018
Volebné miestnosti budú otvorené: 7:00-22:00 hod.
 

Koho volíme?

Starostu Ružinova
Poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov (tvorí ho 25 poslancov)
Primátora Bratislavy
Poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy (tvorí ho 45 poslancov)

 

Kandidáti na starostu Ružinova 

Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta

1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská konzervatívna strana

2. Ján Buocik, Mgr., 41 r., advokát, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  a nezávislé  

    osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova

3. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

    strana, Strana zelených Slovenska

4. Martin Chren, Ing., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát

5. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - ľudová strana naše

    Slovensko

6. Dušan Pekár, JUDr., Ing., 54 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Jana Poláčiková, PhDr., 51 r., vysokoškolská pedagogička, projektová manažérka pre vedu  

    a výskum, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

 

Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov

Volebný obvod číslo 1 NIVY

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1.   Eva Bacigalová, Mgr., 56 r., novinárka, nezávislá kandidátka

2.   Patrik Baláž, Bc., 24 r., študent, Národná koalícia

3.   Slavomír Čičmanec, Ing., 65 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

4.   Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  

      a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana,

      Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 

5.   Monika Kozelová, Mgr., 57 r., občianska aktivistka, nezávislá kandidátka

6.   Peter Kuklica, Ing., 55 r., szčo – strojný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

7.   Ondrej Matuška, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 

      Strana zelených Slovenska

8.   Filip Mrocek, Bc., 23 r., ochranár a fotograf prírody, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  

      a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana,

      Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 

9.   Ľuba Nagyová, Ing., 45 r., riaditeľka pobočky banky, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  

      a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 

      Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 

10. Anna Reinerová, Ing., 60 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

11. Anton Savitsky, 68 r., dôchodca, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

12. Katarína Šimončičová, Ing., 70 r., ochranárka, Bratislava otvorene, Team Vallo,    

      Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

13. Lukáš Zajac, Mgr., PhD., MSc., 34 r., vysokoškolský pedagóg, Starostovia a nezávislí

      kandidáti

 

Volebný obvod číslo 2 STARÝ RUŽINOV

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov

1. Tomáš Alscher, Ing., MPH, 34 r., generálny riaditeľ NOÚ, Smer - sociálna demokracia,

    Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

2. Jozef Anderkó, 24 r., živnostník – personalista, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Boris Čechvala, Mgr., 63 r., verejná správa, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - 

    občianska demokracia

4. Martin Klementis, Ing., 54 r., správca pohľadávok, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 

    a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 

    Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

5. Roman Kyselica, Mgr., 35 r., hotelový manažér, nezávislý kandidát,

6. Jozef Matúšek, Mgr., 71 r., občiansky aktivista, pedagóg, predseda Združenia občanov,  

    poslanec, nezávislý kandidát

7. Michal Tóth, 37 r., senior manažér, stavebníctvo, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 

    a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana,

    Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

 

Volebný obvod číslo 3 RUŽOVÁ DOLINA

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 2 kandidátov

1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská konzervatívna strana

2. Jozef Bonko, 57 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Martina Fondrková, Mgr., 44 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

4. Pavol Komlóssy, Ing., 55 r., stredoškolský učiteľ, Smer - sociálna demokracia, Slovenská  

     národná strana, Strana zelených Slovenska

5. Ivan Kraszkó, Mgr., 52 r., riaditeľ firmy, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu –

    občianska demokracia

6. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - ľudová strana naše  

    Slovensko

7. Natália Nadzamová, JUDr., DiS art., 34 r., štátny radca, Smer - sociálna demokracia,  

    Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

8. Jakub Nedoba, Mgr., 30 r., publicista, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

    osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  

    Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

9. Michal Vicáň, Mgr., 34 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia   

    a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna

    strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

 

Volebný obvod číslo 4 TRÁVNIKY

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Michaela Biharyová, JUDr., 33 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka

2. Miroslav Černák, 24 r., Bauenergo s.r.o., manager, Národná koalícia

3. Miloš Danihel, 56 r., riaditeľ spoločnosti,  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  a nezávislé   

    osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,

    Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

4. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

    strana, Strana zelených Slovenska

5. Tomáš Egry, Ing., 36 r., finančný kontrolór, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska

    demokracia

6. Martin Ferák, Mgr., 46 r., riaditeľ spoločnosti, Team Vallo, Progresívne Slovensko,
    Spolu - občianska demokracia

7. Martin Gála, Mgr., 26 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Martin Horínek, 41 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

9. Pavol Jusko, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát

10. Slavomír Kovár, 38 r., manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

      osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,

      Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

11. Petra Kurhajcová, 38 r., ekonómka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

      osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  

      Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

12. Daniela Nemcová, Ing., PhD., 55 r., pracovníčka verejnej správy, Smer - sociálna

      demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

13. Juraj Polčič, Mgr., 35 r., sociálny pracovník, nezávislý kandidát

14. Patrik Riszdorfer, Mgr., 51 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska (sms)

15. Štefan Šutý, doc. Ing., PhD., 53 r., docent na FCHPT STU, Kresťanskodemokratické  

      hnutie

16. Katarína Tomandlová, Mgr., 46 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka

17. Erik Vároši, Mgr., 41 r., koordinátor ochrany detí pred násilím, Smer - sociálna   

      demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

 

Volebný obvod číslo 5 POŠEŇ

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Peter Frasch, Ing., 43 r., systémový inžinier – informatik, Sloboda a solidarita, Obyčajní

    ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna

    strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

2. Peter Herceg, Mgr., 45 r., IT projektový manažér a koordinátor dobrovoľníkov,  

    Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

3. Dario Kočíšek, 52 r., živnostník, nezávislý kandidát

4. Daniel Kučera, Bc., 44 r., technický manažér – zriaďovateľ školy, Smer - sociálna

    demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

5. Matej Kučera, Mgr., 30 r., zamestnanec Sociálnej poisťovne, nezávislý kandidát

6. Matúš Méheš, JUDr., 38 r., advokát, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  a nezávislé  

    osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 

    Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

7. Rudolf Orlický, 68 r., mechanik,  Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 

    Strana zelených Slovenska

8. Peter Šmotlák, Ing., 59 r., szčo - stavebný technik, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  

    a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 

    Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

9. Lucia Štasselová, Ing. Arch., 60 r., poslankyňa, Team Vallo, Progresívne Slovensko, 

    Spolu - občianska demokracia,

10. Daniela Šurinová, JUDr., 41 r., právnička, Kresťanskodemokratické hnutie

11. Dušan Žák, Ing., 55 r., informatik, Kresťanskodemokratické hnutie

12. Marián Žerjava, Ing., Mgr., 52 r., inšpektor práce, Smer-sociálna demokracia, Slovenská

      národná strana, Strana zelených Slovenska

 

Volebný obvod číslo 6 PRIEVOZ

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Mária Barancová, PaedDr., 57 r., pedagogička, nezávislá kandidátka

2. Marcel Černý, 25 r., vonkajší operátor,  Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

3. Monika Ďurajková, Ing., 31 r., dobrovoľná inšpektorka životného prostredia, Team Vallo,

    Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

4. Nikolaj Gečevský, 41 r., hasič a koordinátor záchranných zložiek, Sloboda a solidarita,

    Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska

    konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

5. Rudolf Hauzer, Mgr., MBA., 52 r., riaditeľ spoločnosti, Sloboda a solidarita, Obyčajní   

    ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna

    strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

6. Martin Kostelničák, PhDr., 34 r., doktorand UK, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

    národná strana, Strana zelených Slovenska

7. Viktor Kucej, Ing., 26 r. stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Katarína Nemešová, Mgr., 39 r., manažérka obchodu, nezávislá kandidátka

9. Petra Palenčárová, Mgr., 37 r., manažérka komunikácie – poverená riadením oddelenia   

    komunikácie, Slovenská konzervatívna strana

10. Martin Pener, Mgr., 40 r., zástupca starostu, Kresťanskodemokratické hnutie

11. Michal Rečičár, 27 r., oblastný riaditeľ IKON partner s.r.o., Národ a spravodlivosť – naša

      strana

12. Martin Vojtašovič, JUDr., 34 r.,  projektový manažér a zástupca riaditeľa projektového

      riadenia ŽSR, Slovenská konzervatívna strana

13. Pavel Vrábik, Ing., 39 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia        

      a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana,

      Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

 

Volebný obvod číslo 7 ŠTRKOVEC

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Kamil Bodnár, Mgr., 38 r., IT analytik,  Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

    osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,

    Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

2. František Bolgáč, Ing., 42 r., hlavný radca, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu -  

    občianska demokracia

3. František Fabián, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ cestovnej agentúry a vysokoškolský pedagóg,

    nezávislý kandidát

4. Soňa Hanzlovičová, PhDr., Mgr., 52 r., poradkyňa MV SR, Smer - sociálna demokracia,

    Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

5. Martin Izso, Ing., 48 r., manažér, Doma dobre

6. Marcela Kulifajová, Ing., 43 r., manažérka strednej školy, nezávislá kandidátka

7. Babetta Laborde, 52 r., referentka, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Jana Matejíčková, Ing., 57 r., publicistka v oblasti vedy a techniky,

    Kresťanskodemokratické hnutie

9. Robert Müller, 61 r., dôchodca, Most-Híd

10. Jakub Mydla, Ing., 29 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát

11. Maroš Smolec, Mgr., 44 r., správca Matice slovenskej, Smer - sociálna demokracia,

      Slovenská národná strana, Strana zelených Slovenska

12. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 69 r., psychologička, expertka pre obete trestných činov,

      Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris

      Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia
      Slovenska

13. Viliam Šlahor, Ing., 54 r., szčo, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

      osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,

      Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

 

Volebný obvod číslo 8 OSTREDKY

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Sylvia Beňová, Ing., 41 r., generálna riaditeľka služ. úradu Min. spravodlivosti SR, Most -

    Híd

2. Daniel Dömény, 47 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,

    Strana zelených Slovenska

3. Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., 44 r., kontrolór, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 

    a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 

    strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

4. Juraj Kerekeš, Ing., 66 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

    strana, Strana zelených Slovenska

5. Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 45 r., kultúrny manažér a aktivista, nezávislý kandidát

6. Lukáš Matejčík, 27 r., pracovník pošty, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Robert Molnár, Ing., Mgr., 47 r., riaditeľ podniku EKO-VPS, Sloboda a solidarita,  

    Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina – Boris Kollár, Občianska

    konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

8. Ladislav Nagy, 35 r., manažér nákupu, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu –

    občianska demokracia

9. Zuzana Ondrušová, Ing., 40 r., živnostníčka – personalistka, Kresťanskodemokratické

    hnutie

10. Martin Patoprstý, Ing., 33 r., ružinovský poslanec a aktivista, nezávislý kandidát

11. Pavol Petrovič, Ing., 54 r., podnikateľ, Šanca

12. Alena Piatrová, PhDr., PhD., 55 r., historička umenia, Kresťanskodemokratické hnutie

13. Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 42 r., szčo, nezávislý kandidát

14. Jozef Šumichrast, Ing., PhD., 37 r., riaditeľ, vysokoškolský pedagóg, Sloboda a solidarita,

      Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska

      konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

 

Volebný obvod číslo 9 TRNÁVKA

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 3 kandidátov

1. Vladimír Barčák, 49 r., marketingový manažér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská

     národná strana, Strana zelených Slovenska

2. Marián Gajdoš, MVDr., 59 r., súkr. veterinárny lekár, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Rastislav Kalafut, Ing., 52 r., ekonóm, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

    strana, Strana zelených Slovenska

4. Marek Machata, Mgr. et. Mgr., 35 r., projektový manažér, Sloboda a solidarita, Obyčajní

    ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna

    strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

5. Silvia Pilková, 44 r., vydavateľka, spisovateľka, Team Vallo, Progresívne Slovensko,       

    Spolu - občianska demokracia

6. Vladimír Sloboda, Ing., 39 r., manažér kvality, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
     a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana,

     Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

7. Peter Strapák, Ing., 42 r., IT architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu -  

    občianska demokracia

8. Ivor Švihran, 29 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát

9. Juraj Zelenay, Ing., 50 r., informatik, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Kandidáti na primátora Bratislavy

Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta

1.    Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamentej strany Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a   jednota, Strana mladých ľudí

2.    Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana moderného Slovenska (sms)

3.    Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát

4.    Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a

       Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska

       konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

5.    Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor hlavného mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát

6.    Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka

7.    Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská národná jednota - strana vlastencov

8.    Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Slovenská ľudová strana Andreja

       Hlinku

9.    Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu -

      občianska demokracia

10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor korunovačných slávností, nezávislý kandidát

 

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy za volebný obvod Ružinov

Na hlasovacom lístku označíme maximálne 7 kandidátov

1. Igor Adamec, Mgr., 54 r., riaditeľ TVRaRE, s.r.o., Slovenská konzervatívna strana

2. Miroslav Adamec, Mgr., 37 r., IT špecialista, Doma dobre

3. Tomáš Alscher, Ing., MPH, 34 r., generálny riaditeľ NOÚ, Smer - sociálna

demokracia, Slovenská národná strana

4. Patrik Baláž, Bc., 24 r., vysokoškolský študent, Národná koalícia

5. Vladimír Barčák, 49 r., marketingový manažér, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

6. Sylvia Beňová, Ing., 41 r., generálna riaditeľka služobného úradu Ministerstva

spravodlivosti SR, Most - Híd

7. Kamil Bodnár, Mgr., 38 r., IT - analytik, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),

Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie,

Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

8. Michal Brat, Mgr., PhD, 33 r., projektový manažér, Team Vallo, Progresívne

Slovensko, Spolu - občianska demokracia

9. Ján Buocik, Mgr., 41 r., advokát, nezávislý kandidát

10. Marcel Černý, 25 r., vonkajší operátor, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

11. Daniel Dömény, 47 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

12. Slavomír Drozd, Ing., 53 r., dizajnér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

13. František Fabián, Ing., MBA, 42 r., riaditeľ cestovnej kancelárie a vysokoškolský

pedagóg, nezávislý kandidát

14. Michal Gašaj, Ing., PhD., 36 r., projektový manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,

Demokratická únia Slovenska

15. Martin Chren, Ing., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát

16. Pavol Jusko, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát

17. Rastislav Kalafut, Ing., 52 r., ekonóm, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná

strana

18. Branislav Kaliský, Ing. arch., 50 r., architekt a urbanista, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,

Demokratická únia Slovenska

19. Martin Kostelničák, PhDr., 34 r., doktorand UK, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

20. Monika Kozelová, Mgr., 57 r., občianska aktivistka, nezávislá kandidátka

21. Ivan Kraszkó, Mgr., 52 r., riaditeľ firmy, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu -

občianska demokracia

22. Marcela Kulifajová, Ing., 43 r., manažérka strednej školy, nezávislá kandidátka

23. Kristína Laššáková, 32 r., asistentka poslanca NR SR, Kotleba - ľudová strana naše

Slovensko

24. Ľubomír Lenár, Ing., 62 r., riaditeľ Ružinovského športového klubu, p.o., Slovenská

konzervatívna strana

25. . Marek Machata, Mgr. et Mgr., 35 r., projektový manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,

Demokratická únia Slovenska

26. Jozef Matúšek, Mgr., 71 r., občiansky aktivista, pedagóg, predseda Združenia občanov,

poslanec, nezávislý kandidát

27. Ivo Nemčič, Ing., 53 r., projektant - manažér elektroniky, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola,

Demokratická únia Slovenska

28. Petra Palenčárová, Mgr., 37 r., manažérka komunikácie - poverená riadením oddelenia

komunikácie, Slovenská konzervatívna strana

29. Martin Patoprstý, Ing., 33 r., ružinovský poslanec a aktivista, nezávislý kandidát

30. Dušan Pekár, JUDr., Ing., 54 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),

Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie,

Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

31. Jana Poláčiková, PhDr., 51 r., vysokoškolská pedagogička, projektová manažérka pre

vedu a výskum, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

32. Michal Rečičár, 27 r., oblastný riaditeľ IKON partner s.r.o., Národ a Spravodlivosť -

naša strana

33. Anna Reinerová, Ing., 60 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

34. Vladimír Sloboda, Ing., 39 r., manažér kvality, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

(oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické

hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia

Slovenska

35. Maroš Smolec, Mgr., 44 r., správca Matice Slovenskej, Smer - sociálna demokracia,

Slovenská národná strana

36. Peter Strapák, Ing., 42 r., IT architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu -

občianska demokracia

37. Martina Šimkovičová, PaedDr., 47 r., poslankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti

38. Katarína Šimončičová, Ing., 70 r., ochranárka Bratislava otvorene Team Vallo,

Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia

39. Lucia Štasselová, Ing. arch. , 60 r., poslankyňa, Team Vallo, Progresívne Slovensko,

Spolu - občianska demokracia

40. Ivor Švihran, 29 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát

41. Tatiana Tomášková, Ing., 51 r., pracovníčka vo verejnej správe, Slovenská

konzervatívna strana

42. Jakub Vallo, MUDr., 34 r., lekár - anesteziológ, Team Vallo, Progresívne Slovensko,

Spolu - občianska demokracia

43. Martin Vojtašovič, JUDr., 34 r., projektový manažér a zástupca riaditeľa projektového

riadenia ŽSR, Slovenská konzervatívna strana

44. Lukáš Zajac, Mgr., PhD., MSc, 34 r., vysokoškolský pedagóg, Starostovia a nezávislí

kandidáti

 

 

Vydanie: