Kto chce byť starostom a poslancom Ružinova?

V sobotu 15. novembra budú komunálne voľby. Voliť si budeme starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, poslancov obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Ružinovčania si zvolia starostu Ružinova, poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva.

Do 21. septembra 2014 podávali kandidáti a politické strany kandidátne listiny. Nezávislí kandidáti do Ružinova museli predložiť petičné hárky so 400 podpismi Ružinovčanov, ktorí ich podporujú. V Ružinove sa sformovali štyri koalície. Svojich kandidátov na poslancov samostatne postavili aj strany Tip, Nezávislé fórum, Strana moderného Slovenska, Demokratická strana, Nový parlament, Slovenská ľudová strana, Lepšia štvrť, Právo a spravodlivosť. Miestnymi poslancami sa chce stať aj sedem nezávislých kandidátov.

Starostom Ružinova chce byť šesť mužov

Post starostu Ružinova chce obhájiť súčasný starosta Dušan Pekár (KDH, OĽANO, NOVA, Zmena zdola DÚ, SMK- -MKP, OKS). Druhá pravicová koalícia (SIEŤ, SaS, SZ,MOST- -HÍD, SDKÚ-DS) postavila ako kandidáta na ružinovského starostu súčasného zástupcu starostu Jána Buocika. Starostovské karty chce zamiešať aj predchádzajúci starosta Ružinova Slavomír Drozd (SMER-SD, SNS, SZS). Kandidátnu listinu na post ružinovského starostu podal aj ružinovský poslanec z predchádzajúceho volebného obdobia Valentín Mikuš, ktorý tento raz kandiduje za stranu Lepšia štvrť. Starostom chce byť aj Miloslav Hetteš (Nový parlament) a Vladimír Kovalčík (Strana moderného Slovenska).

O 25 poslaneckých miest sa uchádza stovka Ružinovčanov

Na kandidátnych listinách, ktoré do 21. septembra 2014 podali strany, koalície a nezávislí kandidáti miestnej volebnej komisii, bolo 106 ľudí, ktorí sa chcú stať ružinovskými poslancami. Z toho je sedem nezávislých kandidátov. Či ich nakoniec bude toľko, mala do 1. Októbra stanoviť miestna volebná komisia skontrolovaním všetkých náležitostí kandidátnych listín (po uzávierke Ružinovského Echa 10/2014). Definitívne počty a všetky mená nájdete na internetovej stránke www.ruzinov.sk a zverejníme ich aj v Ružinovskom ECHU 11/2014.

Ako 15. novembra krúžkovať?

Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta alebo starostu mestskej časti zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského alebo miestneho zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj bude uvedený na hlasovacom lístku). V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti. Každý volič tak dostane spolu štyri hlasovacie lístky. V priebehu októbra vám do schránok príde oznam o mieste a čase konania volieb. Ak si nie ste istý, či ste zapísaný v zozname voličov napríklad preto, že ste sa do Ružinova len teraz prisťahovali a vybavujete si nový občiansky preukaz, overte si váš zápis v zozname voličov na ružinovskom miestnom úrade. Rozhodujúce sú však vaše údaje v občianskom preukaze v deň konania volieb.

Voliť môžete, aj keďnevládzete zájsť do volebnej miestnosti

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Volič môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti telefonicky na tel. čísle 02/4828 4338 alebo 02/4828 4352 najneskôr 14. 11. 2014 do 12. hodiny, prípadne v deň volieb okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný). V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

Deväť volebných obvodov v Ružinove

Ružinovčania budú voliť v deviatich volebných obvodoch, krúžkovať budú maximálne dvoch alebo troch kandidátov na poslancov do miestneho zastupiteľstva v závislosti od volebného obvodu. Znamená to, že ak bývate na Ostredkoch, vyberiete si troch kandidátov na poslancov do ružinovského miestneho zastupiteľstva, zatiaľ čo váš známy, ktorý býva v Ružovej doline, bude krúžkovať len dvoch, pričom vyberať si bude z iných kandidátov.

Volebný obvod 1 – Nivy – 3 poslanci

Volebný obvod 2 – Starý Ružinov – 2 poslanci

Volebný obvod 3 – Ružová dolina – 2 poslanci

Volebný obvod 4 – Trávniky – 3 poslanci

Volebný obvod 5 – Pošeň – 3 poslanci

Volebný obvod 6 – Prievoz – 3 poslanci

Volebný obvod 7 – Štrkovec - 3 poslanci

Volebný obvod 8 – Ostredky - 3 poslanci

Volebný obvod 9 - Trnávka - 3 poslanci

Vydanie: