Lodný výťah a dielňa v Zimnom prístave sú národnými kultúrnymi pamiatkami

Zimný prístav v Bratislave má ďalšie dve národné kultúrne pamiatky - lodnú dielňu a výťah. Rozhodlo o tom prednedávnom ministerstvo kultúry, ktoré zamietlo odvolanie vlastníkov Lodnej dielne a lodného výťahu ako aj vlastníka pozemkov pod nimi.

V septembri minulého roku vyhlásil Pamiatkový úrad SR lodný výťah a lodnú dielňu za národné kultúrne pamiatky. Dvaja účastníci konania, spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s., ktorá vlastní lodný výťah a dielňu a spoločnosť Verejné prístavy a.s., vlastník pozemkov pod objektmi, sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Definitívny verdikt tak prinieslo Ministerstvo kultúry SR. Po preskúmaní odvolania a vykonaní obhliadky požiadalo aj o spracovanie odborného posudku Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity. „Toto odborné vyjadrenie fakulty tiež potvrdilo v celom rozsahu návrh Pamiatkového úradu, ktorý hovoril v prospech vyhlásenia oboch objektov za pamiatky. Keďže ani jeden z účastníkov konania neuviedol vo svojom stanovisku k spomínanému odbornému vyjadreniu skutočnosti, ktoré by vyvrátili jeho závery, ministerstvo rozhodlo a pôvodné rozhodnutie Pamiatkového úradu SR definitívne potvrdilo,“ uviedlo ministerstvo kultúry vo svojom vyhlásení.

V prístave vzniká pamiatková mini zóna

Lodný výťah a lodná dielňa sa rozhodnutím štátnych orgánov pridali k ďalším národným kultúrnym pamiatkam bratislavského Zimného prístavu – nimi už sú Starý dom lodníkov, budova prečerpávacej stanice odpadových vôd a Sklad číslo 7, ktorý je súčasťou komplexu Eurovea. Práve na lodnom výťahu, ktorý sa vo februári tohto roka stal pamiatkou, sa momentálne nachádza aj ďalšia - vlečný remorkér Šturec z roku 1937. „My máme od roku 2013 tento remorkér v rekonštrukcii, kde, pevne veríme, vznikne neskôr lodné múzeum. Sme len radi, že v jeho bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú pamiatky, ktoré nám pomôžu dotvoriť predstavu o fungovaní Zimného prístavu v období prvej polovice dvadsiateho storočia,“ uviedol riaditeľ Dopravného múzea STM v Bratislave Peter Maráky. „Štatút národnej kultúrnej pamiatky je spôsob ochrany pamiatok, ktorý okrem iného ukladá majiteľovi povinnosť sa o daný objekt náležite starať, nesmie ich zbúrať. Na druhej strane mu poskytuje možnosť získať peniaze z rôznych dotačných schém,“ hovorí Jakub Ďurinda z Klubu ochrany technických pamiatok. Zároveň, ak vlastník objektu bude chcieť na ňom vykonávať nejaké stavebné úpravy vyžadujúce si povolenia príslušného stavebného úradu, ten sa musí obrátiť na pamiatkový úrad, ktorý posúdi či je to vhodné a nepoškodí sa tým jeho pamiatková hodnota. O stanovisko sme požiadali aj Slovenskú plavbu a prístavy ako vlastníka objektov a Verejné prístavy ako majiteľa pozemkov pod nimi. K téme sa vyjadriť nechceli.

Lodný výťah postavila nemecká spoločnosť Hitzler Regensburg pred rokom 1940 na brehu južného bazéna Zimného prístavu. Lodná dielňa bola postavená v jeho tesnej blízkosti medzi rokmi 1943 - 1944. Zaujíma vás viac z histórie Zimného prístavu? Čítajte v nasledujúcom vydaní Ružinovského ECHA 5-2015.

Marianna Šebová

Foto: KOTP

Vydanie:

Fotogaléria: