Ľudí zaujíma, čo sa deje v ich okolí

O zmenách, ktoré prebiehajú v Televízii Ružinov, ale aj o jej najbližšej budúcnosti sme sa

pozhovárali so šéfredaktorom spravodajstva Milanom Stanislavom.

Aký význam má podľa vás spravodajstvo v regionálnej televízii?

Do roku 1989 sme boli informačne podvýživení a akousi ,,infúzkou“ sme dostávali tie správne nariedené informácie. Po zmene režimu sa prejavil pochopiteľný hlad po informáciách. Ľudia sa enormne zaujímali o politiku, ako o niečo, čo bolo pre nich doteraz tabu a sledovali najmä tento typ informácií. S postupujúcim rozvojom občianskej spoločnosti a istým vychladnutím záujmu o veľkú politiku sa ľudia začínajú stále viac zaujímať o to, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. A tu je miesto regionálnej televízie, ktorá ponúkne presne tento typ informácií. Tie väčšinou v celoštátnom spravodajstve nenájdu, lebo to, čo je zaujímavé pre Ružinovčanov, nemusí zaujať obyvateľov vo zvyšku Slovenska.

Čo sa zmenilo v spravodajstve TVR od vášho príchodu?

Keďže som tu našiel konsolidovaný kolektív šikovných ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať, nemožno hovoriť o nejakých revolučných zmenách. Aj s ohľadom na našich divákov, ktorí sú na televíziu zvyknutí, sme sa zamerali najmä na isté vyšpecifikovanie našich spravodajských a publicistických relácii. V Ružinovských správach sme zvýšili denný počet správ, vo Svete Ružinova sa pokúšame o trocha hlbší záber reportáží smerom k istému pátraniu po koreňoch problému, ktorý pomenúvame a aj po možnostiach jeho riešenia. TV Šport sme zaktuálnili presunutím jeho premiéry z piatka na utorok. Pribudli textové informácie, či už v podobe bežiaceho pásu v spodnej časti obrazovky, tipov na kultúrne podujatia a nové máme aj predpovede počasia.

V čom sa zmenilo obsahovo?

Postupne opúšťame celospoločenské témy, ktoré asi nikto u nás hľadať nebude. Omnoho väčší priestor v našom spravodajstve venujeme dianiu v Ružinove. Máme viac reportáží zo škôl a škôlok, kde môžu rodičia jednak vidieť svoje deti, ale môžu aj načerpať informácie o týchto zariadeniach, ktoré im budú osožné pri rozhodovaní o budúcnosti ich detí. Z tohto dôvodu sme rozbehli seriál Týždeň s gymnáziom. V ňom sa snažíme divákom priblížiť, ako a čím stredoškoláci žijú, ako prebieha vyučovací proces a zvestovať dobré správy v podobe ich vynikajúcich výsledkov na rôznych celoštátnych súťažiach. Snažíme sa aj poukazovať na problémy, ktoré kvária konkrétnych ľudí. Napríklad sme pomáhali pri hľadaní konsenzu medzi predajňou Tesca na Solivarskej a obyvateľmi susedného domu, ktorým sa znížil užívateľský štandard ich bytov. Najnovšie sme riešili zabudnutú unimobunku na Muškátovej, kde sa zgrupujú narkomani.

Ako by ste pomenovali cieľ, ktorý chcete v spravodajstve TVR dosiahnuť?

Ružinovskú televíziu, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, považujem za svojím spôsobom verejnoprávne médium. Podľa mojej predstavy by mal byť tok informácií v nej obojsmerný. Nemala by to byť náhrada za obecný rozhlas, v ktorej len úrad oznamuje občanom. Občania sú tí, ktorí tú televíziu, ale aj tento časopis platia. Za svoje peniaze by sa mali dozvedieť, čo mestská časť pre nich robí, ako nakladajú ich zvolení zastupcovia so spoločnými prostriedkami, ale mali by mať prostredníctvom televízie aj možnosť upozorňovať miestny úrad a jeho vedenie na problémy, ktoré ich trápia a aj na to, čo podľa nich vo fungovaní úradu nie je optimálne a podnecovať skvalitňovanie služieb. O tomto by sme chceli presvedčiť ľudí a získať ich do nášho širokého kolektívu Ružinovčanov, ktorí sa chcú s ostanými podeliť o svoj príbeh.

(red)

Foto: J. Dúbravay

Vydanie: