Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje

Prehliadka múzea židovskej kultúry pre seniorov dňa 26. 3. 2019

Výklad o dejinách a kultúre Židov žijúcich na území Slovenska

I. a II. skupina 09:00 – 11:00 hod

III. a IV. skupina 11:00 – 13:00 hod

Vstup voľný

V jednej skupine max. 25 účastníkov.
V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita prehliadky, budú záujemcovia, ktorí sa zúčastnili v minulosti zájazdu organizovaného mestskou časťou, vyžrebovaní.

Prihlasovanie do 20. 3. 2019 na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21

Viac informácii na tel.čísle 02/48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk

 

 

Vydanie: