Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje Letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje Letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi v prostredí Vršatského Podhradia.

Termín : 21.7 – 28.7 2013

Vek dieťaťa : 7 – 14 rokov

Tábor je plne hradený mestskou časťou Bratislava-Ružinov. Súčasťou pobytu je vreckové 20 eur / dieťa. Prekvapenie: DVD s fotografiami z tábora

Termín prihlásenia do 28.6.2013.

Podmienky účasti: Potvrdenie o návšteve školy, Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti, Doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi, Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým pobytom v Ružinove.

Prihlasovanie detí : Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, referát sociálnych služieb, č. dverí 10. V prípade otázok kontaktujte referát sociálnych služieb 02/48 28 42 85.

Vydanie: