Mestská cast Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV

Prehliadka zámku Fertőd a pobyt v termálnom kúpalisku Bükfürdő

ODCHOD: 25.10. 2018 o 7:15 hod. z miestneho úradu
Návrat v podvecerných hodinách

PRIHLASOVANIE: do 17.10. 2018 na Miestnom úrade MC Bratislava-Ružinov, Mierová 21 Výška úcastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur - 1 euro

Príjem od 321,61 do 543,7 eur - 5 eur Príjem nad 543,71 eur - 7 eur

PODMIENKY ÚCASTI:

- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

- potvrdenie o výške dôchodku
- platný OP iba vo forme identifikačnej karty - platný preukaz zdravotného poistenia

Dalšie informácie:
Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov, tel. 02/48 284 285 a www.ruzinov.sk