Mestská časť Bratislava-Ružinov a OZ Fórum pre pomoc pozývajú

ružinovských seniorov na prednášku POSTAVENIE A CHUDOBA STARŠÍCH V NAŠEJ SPOLOČNOSTI

12.4.2016 od 14:30 hod. do 15:30 hod

Veľká zasadačka miestneho úradu na

Mierovej 21

Vydanie: