Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva

pri príležitosti Dňa matiek na Koncert pre matky - seniorky

11. máj 2016 o 14:30 h

Účinkuje Maroš Bango a jeho hosť

Voľné vstupenky od 4. 5. 2016 na MiÚ Ružinov, 3. poschodie, kancelária 310, tel. č. 02/48284309

Ponuka platí do vyčerpania vstupeniek

Vydanie: