Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

na verejnú diskusiu k

návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Ružinov 2017-2021

13. 3. 2017 o 16:00 hod.

Veľká zasadačka miestneho úradu na Mierovej 21

Vydanie: