Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

seniorov na bezplatnú prednášku Kobukrav- účinná a jednoduchá sebaobrana pre seniorov v podaní lektora Tibora Skluta 24.5.2018 od 10:30 – 11:30 hod. Veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21

Vydanie: