Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva

na II. prednášku Školy zdravia

Dr. Internet – Vieme posúdiť hodnotu informácií?

13. marec 2017 od 14:30 do 15:30

Veľká zasadačka MiÚ BA-Ružinov, Mierová 21

Vydanie: