Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva obyvateľov Trnávky

NA PREZENTÁCIU NÁVRHU ZMENY ZJEDNOSMERNENIA ULÍC NA TRNÁVKE

9.12. 2015 o 15:00 h

Zasadačka B1 Miestneho úradu, MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21.

Vydanie: