Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV

Pozvánka
Streda 5. decembra 2018 o 10.00 Dom kultúry Ružinov

SLÁVNOSŤ JUBILANTOV

ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do piatka 22. novembra 2018.

V prípade potreby doprovodu prosíme ho nahlásiť. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk

 

Vydanie: