Mestský parkovací systém stále nie je

Zavedenie mestského parkovacieho systému sa opäť odkladá. Fungovať nezačne ani v septembri, ktorý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik avizoval ako ďalší termín.

Poslanci najväčších mestských časti Petržalka, Ružinov, Nové mesto a Staré mesto zatiaľ nesúhlasia s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. Aktuálne znenie VZN totiž nerieši problém s parkovaním vo vnútroblokoch a na účelových komunikáciách, ktorých je v Ružinove veľmi veľa. Zavedenie VZN do praxe by spôsobilo presne opačný efekt – vodiči bez trvalého pobytu v Ružinove (nerezidenti) by ešte viac parkovali vo vyťažených vnútroblokoch, pretože by sa na nich nevyberalo parkovné. Takisto návrh VZN, od ktorého by sa mal odvíjať parkovací systém, neobsahuje to, že rezidenti môžu parkovať mimo svojej rezidentskej zóny prvé dve hodiny zadarmo. V septembri sa uskutočnia ďalšie rokovania primátora s mestskými časťami.

(mš)