Milí Ružinovčania,

máme tu leto. S ním prišiel aj čas dovoleniek, oddychu a pokoja. Boli by sme veľmi radi, keby vám v takýchto dňoch robilo spoločnosť naše dvojčíslo, ktoré sme pre vás opäť s láskou pripravili. Chcel by som vás informovať, že v našom/vašom Echu začala pracovať redakčná rada zložená z troch nezávislých a skúsených novinárov. Sme radi, že prinášajú do redakcie odborné názory. Redakčná rada, v zostave PhDr. Jana Miklovičová, PhDr. Barbora Vitová-Laucká a Mgr. Milan Stanislav, spolupracuje so šéfredaktorkou Mariannou Šebovou na koncepcii Echa ako takého, ale často aj na jednotlivých článkoch. Jej odborné rady si vážime, a preto sme radi, že takúto redakčnú radu máme.

Blížia sa voľby a v Echu sa začínajú objavovať aj politické články, súvisiace s niektorými kandidátmi do komunálnych volieb. Je to platená inzercia, čiže REKLAMA. Funguje to tak, že časopis predá podľa vopred zverejnených platobných podmienok svoj priestor inzerentom a stráca tak nárok ovplyvňovať obsah. Nenesie zaň žiadnu zodpovednosť a na inzertných stránkach sa neprezentujú názory redakcie ani vedenia časopisu. Tieto články sú v rámiku a sú jasne označené nápisom platená inzercia. Je to evidentné najmä pri stránkach, kde prezentujú svoje názory politickí kandidáti. Spĺňajú všetky zákonné podmienky pre šírenie reklamy ( teda nešíria nenávisť, ani rasovú ani inú neznášanlivosť), ale časopis ani jeho vedenie nemá s ich názormi nič spoločné, tak ako je uvedené aj  v našej tiráži. Na druhej strane sme radi, že takúto reklamu máme, pretože reklama je pre časopis a televíziu nezanedbateľný zdroj príjmov a tak nepýtame od mestskej časti ani cent naviac. Televízia a časopis pracujú stále za tú istú dotáciu ako v roku 2010, kedy som nastúpil do funkcie riaditeľa TVR a RE, s.r.o. Dnes už môžem povedať, že dve volebné obdobia sme nezvyšovali svoje nároky a skôr sme sa snažili svojou príčinlivosťou a obchodnou kreativitou vypĺňať diery v rozpočte, aj keď ceny okolo nás rastú ako huby po daždi. To isto viete, milí Ružinovčania, sami najlepšie. Na záver mi dovoľte, aby som vám v mene celej redakcie televízie a Echa zaželal pekné leto. Užite si ho v zdraví a láske. Hlavne si dávajte na seba pozor.

Mgr. Igor Adamec, riaditeľ TVR a RE, s.r.o.