Milí susedia, vážení Ružinovčania,

pred niekoľkými dňami to bolo presne sto dní, odkedy som prevzal starostovskú funkciu. A bolo to náročných sto dní.

Mali sme však dosť času na to, aby sme zistili, že je dosť vecí, ktoré musíme zmeniť. Ale aj to, že máme na úrade veľmi veľa ľudí, ktorým na ich práci záleží a ktorí nehľadajú výhovorky ako sa niečo nedá, ale prinášajú riešenia. Ľudí, ktorí sa neboja povedať svoj názor.

Zvládli sme zimnú údržbu, a to aj napriek tomu, že na ňu mestská časť nebola vôbec pripravená.
Zdá sa, že opatrenia, ktoré sme nastavili spolu s magistrátom a ostatnými partnermi na odľahčenie dopadov dopravných obmedzení, tiež zatiaľ fungujú.

V spolupráci s poslancami sme pripravili rozpočet, ktorý prinesie Ružinovčanom niekoľko významných zlepšení, a zároveň prinesie do jednotlivých častí Ružinova viacero zaujímavých projektov. Zvládli sme organizáciu prezidentských volieb a pripravujeme sa na voľby do Európskeho parlamentu.

Myslíme dopredu. Už teraz chystáme kosenie, aby sa nezopakovala situácia z minulého roka. Rovnako už niekoľko týždňov čistíme kanálové vpuste, aby sme neboli prekvapení v čase príva- lových dažďov.

Stanovujeme pravidlá pre developerov, aby bolo jasné, že trváme na korektných vzťahoch a rešpektovaní požiadaviek obyvateľov. Spolupracujeme so susediacimi mestskými časťami, aby sme dokázali spoločne, čo najskôr a efektívne riešiť problémy, s ktorými sa stretávame, a s magistrátom, lebo my všetci pôsobíme na území toho istého mesta a chceme, aby sa tu ľuďom dobre žilo.

Sú zmeny, ktoré sa dajú zaviesť relatívne rýchlo, a sú také, ktoré vyžadujú viac času. Jednou
z tých, ktoré sme zaviedli okamžite, je intenzívna komunikácia vedenia úradu, aby ste vedeli, čo a prečo sa v mestskej časti deje.

Nemusíme mať rovnaké riešenia pre tie isté problémy. Môžeme diskutovať o tom, ktorý z projektov je pre Ružinovčanov dôležitejší. Ale určite nemôžeme diskutovať, aké hodnoty vyznávame a akú politiku chceme robiť.

Chceme byť korektní a profesionálni.

A chceme, aby ste sa vždy cítili súčasťou rozhodovaní o Ružinove.

Martin Chren

 

Vydanie: