Na Bachovej súťažili o najkrajšiu vtáčiu búdku

Jar so sebou prináša kreatívne nápady. Aj preto sa v marci deti zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici venovali rozvíjaniu svojej zručnosti. Úloha bola jasná, vyrobiť čo najkrajšiu a najoriginálnejšiu vtáčiu búdku. „S myšlienkou prišli deti šiesteho ročníka. Chceli vytvoriť v areáli školy malú rozprávkovú záhradu. Súťaž u detí vzbudila veľký záujem, vytvorili spolu 11 vtáčích búdok. O poradí rozhodovali samotní žiaci,“ objasnila súťaž pedagogička Eva Ďuricová. Fantázia pracovala u detí na plné obrátky, ocenili nakoniec viaceré búdky. Areál školy na Bachovej tak zdobia originálne vtáčie príbytky.

Katarína Kostková

Foto: autorka

Vydanie:

Fotogaléria: