Na Medzilaboreckej majú pribudnúť parkovacie miesta, chýba súhlas primátora

Režim parkovania pred domom na Medzilaboreckej 1-9 sa zrejme čoskoro zmení. Chodník tu kedysi postavili nie pri vstupe do jednotlivých vchodov, ale na opačnej strane. Zároveň na chodníku parkovali autá. Úpravou tejto ulice sa chodník dostane bližšie k domu a súčasne pribudnú parkovacie miesta.

Nový chodník má viesť priamo pozdĺž bytového domu Medzilaborecká 1-9 a pokračovať až po materskú školu Medzilaborecká. Jeho súčasťou bude aj výklenok pre jestvujúce kontajnerové stojisko. Na mieste súčasného chodníka vznikne šikmé státie pre 22 vozidiel. Tie už nebudú parkovať pozdĺžne pri dome, ale na nových parkovacích státiach na opačnej strane. Ulica sa tým rozšíri smerom do súčasného trávnika. Nevyhnutné bude vyrúbať len dva

stromy, ostatné budú zakomponované do novej úpravy parkovania. Takýto je zámer mestskej časti Ružinov. Jeho realizáciu zatiaľ komplikuje chýbajúci súhlas primátora Milana Ftáčnika so zverením pozemku do správy Ružinova, čo je podmienkou investície. Magistrát súhlasí s vybudovaním parkovacích miest, no primátor neudelil zatiaľ súhlas so zverením pozemku.

Miroslava Štrosová

Foto: autorka

Vydanie: