Na opatrovateľskú službu v Ružinove prispeje EÚ

Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici, ktorý je verejným poskytovateľom opatrovateľskej služby v Ružinove, uspel v národnom projekte Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Získal tak finančný príspevok na fungovanie opatrovateliek, ktoré pomáhajú seniorom v pohodlí ich domácností.

V rámci Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ sa Domovu dôchodcov na Pažítkovej 2 získal kvótu na 12 opatrovateliek. „Pri dodržaní všetkých stanovených podmienok je príspevok na jednu opatrovateľku na mesiac vo výške 507 €. Mesačne tak ide o sumu 6 084 €,“ objasnila Eva Samolejová, riaditeľka Domova dôchodcov na Pažítkovej 2. Celý projekt bude trvať 33 mesiacov. Cieľom projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je podpora rozvoja opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. „V súčasnej dobe evidujeme u nás, v domove dôchodcov, výrazný nárast žiadateľov o opatrovateľskú službu,“ uviedla na margo záujmu seniorov o túto sociálnu službu Eva Samolejová. Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Marianna Šebová

Vydanie: