Najťažšie je nájsť dostatok ľudí na zabezpečenie poriadku

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes prvý zástupca starostu Ing. MARTIN PATOPRSTÝ.

Patríte k skúsenejším poslancom, začali ste druhé volebné obdobie, prekvapila vás nominácia na vicestarostu?

Už druhé obdobie som poslancom. Dovolím si tvrdiť, že za posledné štyri roky som patril medzi najaktívnejších poslancov a zároveň som získal druhý najvyšší počet hlasov do miestneho zastupiteľstva. Som rád, že nový pán starosta si to uvedomuje a ponúkol mi priestor na aktívnejšiu spoluprácu v prospech mestskej časti.

Za akú agendu budete zodpovedať?

Prioritne spadá do mojej agendy oblasť životného prostredia, dopravy, regionálneho rozvoja a územného plánovania, ktorej som sa venoval ešte ako aktívny občan predtým ako som sa stal poslancom. A zároveň sa tejto oblasti venujem aj v rámci doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite.

Máte skúsenosti s pôsobením vo sfére komunálnych služieb, kde vidíte príčinu, že sa Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb dostal do reštrukturalizácie?

Stalo sa to z viacerých dôvodov, ktoré majú spoločného menovateľa a to dlhoročné prehliadanie závažných problémov. V predstavenstve spoločnosti boli nominanti politických strán, ktorí väčšinu služieb objednávali u tretích firiem namiesto toho, aby ich vykonával priamo Ružinovský podnik, a nefungovala ani spolupráca s úradníkmi. Dôvodom boli aj opakované krátenia faktúr a zlá komunikácia medzi podnikom a úradom. Rovnako v minulosti záhadne klesali príjmy z trhoviska Miletičova, ktoré ma podnik v správe a po zmene vedenie sa príjmy zvýšili o cca 400-tisíc eur.

V minulom volebnom období ste boli, ako člen predstavenstva, pri pokuse o reštart firmy. Za akých podmienok má tento podnik perspektívu?

Veľmi dobrú, pretože robota mu prakticky prichádza sama priamo od miestneho úradu a nemusí vyhľadávať komerčné zákazky. Je len otázkou správneho ekonomického nastavenia a korektnej komunikácie medzi podnikom a úradom, aby veci fungovali. Samozrejme, je nevyhnutné posilniť technické vybavenie na letnú aj zimnú údržbu a personálny stav pracovníkov. Na zimnú údržbu bolo v tejto sezóne k dispozícii iba 6 vozidiel, ktoré zákonite nemôžu pokryť tak veľké územie (cca 40 km2), akým Ružinov je. Napríklad VPS v MČ Nové Mesto má pri takmer polovičnej rozlohe o cca 70 zamestnancov viac.

V posledných týždňoch vás často bolo vidieť, spolu so starostom, pri kontrole zimnej údržby. Ako by ste zhodnotili novú legislatívu po skúsenostiach z prvej zimy?

Zimná údržba dala zabrať všetkým mestských častiam aj magistrátu, keďže sa zmenil zákon, ktorý definuje aj zimnú údržbu a zbavil povinnosti starať sa o priľahlé chodníky vlastníkov a správcov nehnuteľností, čím táto povinnosť prešla na samosprávy. Stalo sa to ale bez toho, aby sme mali k dispozícii primerane viac finančných prostriedkov. V Ružinove to bolo vyše 20 km chodníkov, na ktoré bývalé vedenie nevyčlenilo ani euro navyše, čiže chýbalo technické aj personálne zabezpečenie. Operatívne sa dokupovali ručné frézy, odhŕňače a ad hoc sa najímali aj externé pomocné sily. Zároveň sa v spolupráci s hlavným mestom podarilo vybaviť pomocné sily z radov odsúdených, ktorí nám odhŕňali prevažne Trnávku.

Majú veľké mestské časti a ich komunálne podniky dostatočné technické a personálne kapacity na to, aby zvládli údržbu kilometrov chodníkov?

Nemajú. Začíname však zisťovať, že väčší problém ako technické kapacity, je zohnať ľudí. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje nie je absolútne záujem o tzv. robotnícke či vodičské pozície a komunálne podniky nedokážu konkurovať rôznym obchodným reťazcom či logistickým centrám, kde za prácu pokladníka alebo predavača ponúkajú minimálne o tretinu vyššie platy. Čiže aj týmto by som si dovolil osloviť Ružinovčanov, ktorí by mali záujem o prácu v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, aby sa hlásili.

 

Ing. Martin Patoprstý (1985) 

Rodený Ružinovčan vyštudoval verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Pracoval na miestnom úrade v Rači na správe majetku. V Karlovej Vsi bol vedúci oddelenia dopravy a cestného hospodárstva. A zároveň pôsobil ako člen dopravnej komisie na bratislavskom magistráte. Riadil Technické služby Stupava a bol členom predstavenstve Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s.

Momentálne si prehlbuje znalosti v doktorandskom štúdiu v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja EU so zameraním na bratislavské samosprávy.

V roku 2018 bo druhýkrát zvolený do miestneho zastupiteľstva v Ružinove. Od roku 2017 je aj poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Milan Stanislav

 

Vydanie: