Najväčší záujem na zápise prvákov bol o ZŠ Drieňová

Budúci prváčikovia absolvovali v dňoch 7. a 8. Februára 2014 zápis do prvých ročníkov. Najväčší záujem je o ZŠ Drieňová, kam zapísali až 158 detí. Všetky však nebudú môcť prijať. „Počet prvých tried ešte nemáme stanovený, najmenej však budú tri, teda 75 budúcich prvákov určite prijmeme,“ povedal riaditeľ školy Gabriel Kalna. V prvom rade škola musí prijať deti zo školského obvodu, tých bolo na zápise 48. Zoznamy zapísaných ružinovských prvákov sa ešte budú „čistiť“, mnohé deti budú mať napríklad odklad školskej dochádzky. Tí, ktorí nebudú prijatí na školu z kapacitných dôvodov, si budú musieť vybrať inú základnú školu.

Predbežné počty zapísaných prvákov:

ZŠ Drieňová - 158

ZŠ Nevädzová 2 – 108

ZŠ Mierová 46 – 103

ZŠ Ostredková – 94

ZŠ Medzilaborecká – 97

Spojená škola sv. Vincenta de Paul – 92

ZŠ Kulíškova – 59

ZŠ Vrútocká – 55

ZŠ Ružová dolina – 38

ZŠ Borodáčova – 23

Miroslava Štrosová

Vydanie: