Narodilo sa vám dieťa? Dostanete príspevok.

Ak sa vám narodilo dieťa, môžete od mestskej časti Ružinov dostať príspevok. Tento rok je vo výške 70 eur. Podmienkou je trvalé bydlisko matky v Ružinove. Ak sa o dieťa stará len otec, musí mať trvalý pobyt v Ružinove on. Rovnako má na príspevok nárok obyvateľ Ružinova, ktorý má dieťa v náhradnej starostlivosti. Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa nájdete na webovej stránke www.ruzinov.sk v sekcii Formuláre. Detailné podmienky poskytovania príspevku sú zverejnené v ružinovskom VZN 9/2011.

Vydanie: