Nezabudnite!

PRE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny „Bajkalská roh“ 1.10. 2013 o 14:00 hod. – veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny „Bajkalská ,Drieňová“ 2.10. 2013 o 14:00 hod. - veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Prerokovanie návrhu zadania územného plánu zóny „Štrkovecké jazero“ 3.10. 2013 o 14:00 hod. - veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21

PRE OBČIANSKU VEREJNOSŤ , OBČIANSKE INICIATÍVY , FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY , KTORÝCH VLASTNÍCKE ALEBO INÉ PRÁVA K POZEMKOM MÔŽU BYŤ RIEŠENÍM PRIAMO DOTKNUTÉ

Prerokovanie návrhu zadania územných plánov zón „Bajkalská roh“, „Bajkalská ,Drieňová“, „Štrkovecké jazero“ 9.10.2013 o 17:00hod. - veľká zasadačka Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21.

Vydanie: