Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

V termíne od 1.4. 2014 do 15.5. 2014 sú fyzické aj právnické osoby povinné vykonať deratizáciu. Dôležitá je, aby sa nerozmnožili potkany a myši.

Deratizácia je zákonnou povinnosťou. Kto má túto povinnosť?

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných a telovýchovných zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov

Fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel.

Vydanie: