Nový projekt ZŠ na Nevädzovej ulici

Základná škola na Nevädzovej ulici v októbri rozbieha nový projekt Jeseňou života spolu s deťmi. Žiaci a učitelia budú spolupracovať so seniormi v Ružinovskom dome seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave.

Projekt je zameraný na kooperáciu detí a seniorov, medzigeneračné prepojenie, participáciu žiakov na živote staršej generácie, aktivizáciu seniorov hravou formou cez svet detí, prepojenie a podporu prosociálneho správania dvoch generácií. Tvorivými aktivitami spestriť zaužívané zvyklosti starších ľudí a obnoviť v nich radosť a životný elán. Formou sebarealizácie uvedenej cieľovej skupiny vytvoriť vzájomnú vzťahovú väzbu a podporiť radosť každodenných chvíľ seniorov v ich jeseni života. Prvé neoficiálne stretnutie sa uskutočnilo už v septembri. Žiaci seniorom spríjemnili jesenné poobedie pekným programom a uviedli celoročný projekt.

Mgr. Katarína Garajová

Vydanie: